+31 (0) 653 164 240 info@dehaanenbroese.nl
Selecteer een pagina

De Haan & Broese

De Haan & Broese Makelaardij in Jachten en Schepen is gevestigd in de friese zeehaven HARLINGEN. Ons maritiem ingerichte kantoor bevindt zich in een grachtenpand, direct aan de “zoute” Noorderhaven.

De Haan & Broese

We houden ons uitsluitend bezig met het bemiddelen bij de verkoop van jachten en schepen en doen dat op professionele wijze. We besteden speciale aandacht aan ronde- en platbodemjachten en aan ex-beroepsvaartuigen die geschikt zijn voor de pleziervaart, permanente bewoning of professioneel gebruik zoals charter en sleep- en duwvaart.

Ons Aanbod

ZEILKLIPPER Ex Charter

LxBxD: 23.50 x 4.54 x 1.00
Bouwjaar: 1900
Vraagprijs: € 145.000,--

MOTORTJALK 20.24 Varend Woonschip

LxBxD: 20.24 x 3.64 x 0.50
Bouwjaar: 1907
Vraagprijs: € 149.000,--

KEMPENAAR 62m Vrachtschip

LxBxD: 62.00 x 6.56 x 2.50
Bouwjaar: 1964
Vraagprijs: € 85.000,--

CASCO TJALK Zeil Casco

LxBxD: 24.10 x 4.99 x 0.90
Bouwjaar: 1925
Vraagprijs: € 34.000,--

Lidmaatschappen

Onze Diensten

Aan- en verkoop bemiddeling

In de bemiddelingsovereenkomst gaat u een relatie op exclusieve basis met ons aan. Dat wil zeggen de verkoop loopt altijd via ons. Overigens staat het u vrij om het vaartuig zelf te verkopen, u betaalt ons dan gewoon een gedeelte van de overeengekomen provisie.

Marktsegment en specialisatie

We houden ons uitsluitend bezig met het bemiddelen bij de verkoop van jachten en schepen en doen dat op professionele wijze. We besteden speciale aandacht aan ronde- en platbodemjachten en aan ex-beroepsvaartuigen die geschikt zijn voor de pleziervaart, permanente bewoning of professioneel gebruik.

Werkgebied
Onze makelaardij bewerkt geheel Europa met de meeste contacten in Nederland, Duitsland, België, Engeland, Zwitserland, Frankrijk en Scandinavische landen. Voor wereldwijde transacties werken we samen met buitenlandse collega’s.

Contacten
Wekelijks ontvangen we direct van particulieren en indirect via onze collega’s in het buitenland diverse aanvragen. Deze aanvragen worden in ons “vraagbestand” vastgelegd. Zodra we uw bemiddelingsopdracht ontvangen hebben, loopt het infoblad van uw vaartuig mee in het bewerken van dit vraagbestand.

Publiciteit
Op het INTERNET hebben we diverse publicaties, onder andere via onze eigen website de haanenbroese.nl, Yachtfocus.nl, BotenteKoop.nl Bij een juiste prijs/kwaliteit verhouding zal verkoop veelal binnen enkele maanden, soms zelfs weken, kunnen worden gerealiseerd.

Vakkundige ondersteuning
Soms moeten er aan onze standaard-koopovereenkomst extra voorwaarden worden toegevoegd, die betrekking hebben op: registratie, financiering, verzekering, speciale betaling of export van het jacht.
Onze makelaardij heeft de kennis in huis om de betrokken partijen in deze gevallen deskundig commercieel, juridisch, fiscaal en technisch van advies te dienen en de transactie inclusief de aflevering tot een voor alle partijen tevredenstellend resultaat te begeleiden.

Taxatie van uw vaartuig

Wat is de reële waarde van het vaartuig?
Een taxateur geeft de waarde af die op dat moment door vraag en aanbod bepaald wordt. Een reële waarde, niet beïnvloedt door emotie of andere subjectieve oordelen. Een taxatie is een waardebepaling en geen technische expertise.

Aankooptaxatie
Bij de aanschaf of verkoop van een pleziervaartuig of woonark heerst vaak twijfel over de waarde van het object. Vraag ik niet te weinig, of betaal ik niet teveel? Een taxateur kan een onafhankelijke (dag-)waardebepaling maken, zodat men weet dat de prijs overeen komt met de, op dat moment geldende, marktwaarde. De Haan & Broese is objectief, ervaren en deskundig.

Hypotheken
Het is mogelijk om voor een vaartuig een hypotheek aan te vragen bij een Nederlandse bank. Deze banken verlangen voordat de hypotheek wordt verstrekt een taxatie van het object. De Haan & Broese kan deze taxatie voor u verzorgen. De hypotheekverstrekking vindt plaats op basis van de executiewaarde van het object. De executiewaarde is de opbrengst bij een gedwongen verkoop op korte termijn.

Boedelscheidingen en testamenten
Onenigheid en ruzie kan vaak voorkomen worden door goede afspraken en een onafhankelijke kijk op de zaak. Bij boedelscheidingen en overlijden wordt vaak gediscussieerd over de waarde van een vaartuig. Laat de dagwaarde van het vaartuig snel en accuraat vaststellen door een taxateur van de Haan & Broese.

Onze werkwijze
Nadat u ons per e-mail (schriftelijk, telefonisch of per fax) opdracht heeft gegeven voor het maken van een taxatie, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken bij het te taxeren object. Na bezichtiging, waarbij u zoveel mogelijk informatie aan ons verstrekt, sturen wij u, onder rembours, op korte termijn het schriftelijk rapport toe. De tarieven voor een taxatie kunt u bij ons opvragen.

B-register / Kadaster

Registratie biedt zekerheid. Het scheepsregister in Nederland wordt al sinds 1838 bijgehouden door het Kadaster. Op dit moment zijn zo’n 40.000 vaartuigen in het register opgenomen. Tot een jaar of tien geleden betrof het voornamelijk beroepsvaartuigen, maar sindsdien erkennen steeds meer plezierjachteigenaren het belang van registratie. Inmiddels betreft het merendeel van de tweeduizend nieuwe scheepsregistraties per jaar jachten.

Eén van de redenen die steeds meer jachteigenaren doet besluiten om tot registratie over te gaan, zijn veranderingen in de fiscale wetgeving. Veel vaartuigen werden gefinancierd met een persoonlijke lening, maar hiervan is de rente tegenwoordig niet meer fiscaal aftrekbaar. Een scheepshypotheek is ook niet aftrekbaar, maar heeft doorgaans een aanmerkelijk lagere rente dan een gewone lening omdat de geldverstrekker het schip als hypothecair onderpand verwerft. Om de gunstige scheepshypotheek te kunnen afsluiten is registratie van het vaartuig bij het Kadaster verplicht.

Maar er pleiten meer argumenten voor de registratie van pleziervaartuigen. Anno Molema, coördinator schepen bij het Kadaster in Rotterdam: “Door registratie wordt het eigendom onweerlegbaar vastgelegd ”. Nog relatief onbekend is het feit dat ook ‘schepen in aanbouw’ al geregistreerd kunnen worden. Wie het in aanbouw zijnde jacht laat registreren kan voorkomen dat het schip in het faillissement van de werf valt. Zonder registratie blijft het schip tot de oplevering eigendom van de werf en wordt het meegenomen in de totale faillissementsboedel. Bij een faillissement is de eigenaar dan vaak zijn schip en de aanbetaling kwijt.

Brandmerken
Een geregistreerd schip wordt binnen drie maanden voorzien van een zichtbaar op het jacht aangebracht nummer. Dit zogenaamde ‘brandmerken’ wordt door de buitendienst van het Kadaster uitgevoerd. Op stalen schepen wordt het registratienummer meestal ingebeiteld. Polyester schepen krijgen een niet te verwijderen registratieplaatje. De meeste pleziervaartuigen worden geregistreerd in de rubriek B (Binnenwateren). Molema: “De registratiekosten zullen geen belemmering zijn. Jachteigenaren die geregeld buitenlandse havens aandoen, raden wij aan in de rubriek Z (Zeewateren) te registreren. De eigenaar krijgt voor zijn jacht een internationale ‘zeebrief’ en een meetbrief, afgegeven door de Scheepvaartinspectie”.

Wie een geregistreerd schip wil kopen of verkopen dient zich te wenden tot een deskundige, zoals een notaris of een erkende scheepsmakelaar die bevoegd is een akte van levering op te maken. Overdracht van een geregistreerd schip in de Z-rubriek moet altijd via een notaris. In feite is deze procedure identiek aan die bij het kopen van een huis. Vanwege de vele voordelen voor de eigenaar zijn de HISWA Qualified Yachtbrokers een warm voorstander van scheepsregistratie. Desgewenst kan de Haan & Broese de totale registratieprocedure tegen een standaard tarief verzorgen.

Steeds meer jachteigenaren besluiten hun schip te laten registreren bij het Kadaster. Dat kan in Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Roermond, Rotterdam of Zwolle. Het unieke registratiemerk bestaat uit een getal van maximaal vijf cijfers gevolgd door de letter van de registratiecategorie en de letter van het betreffende Kadasterkantoor. Het registratiemerk eindigt met het jaar van registratie (dit jaartal kan dus afwijken van het bouwjaar). Voor jachteigenaren met een Nederlandse nationaliteit is registratie altijd mogelijk. Maar ook mensen met een buitenlands paspoort kunnen hun schip in Nederland laten registreren. Voor hen geldt de wettelijke voorwaarde van aantoonbare ‘binding met Nederland’. Een goed voorbeeld daarvan is het hebben van een vaste ligplaats in een Nederlandse jachthaven.

Koopovereenkomst

Stel u wilt een pakje boter aanschaffen bij de melkboer. Het pakje boter wordt u met een prijs erbij aangeboden in de vitrine en u zegt tegen de verkoper dat u het wilt kopen. Op dat moment is een (mondelinge) koopovereenkomst gesloten. Bij de aanschaf van een jacht of schip gaat dat meestal anders. Hoe dat in z'n werk gaat trachten we hier duidelijk te maken.

Bieden en onderhandelen
De meest in het oog springende manier om uw interesse te tonen, natuurlijk nadat u een voorlopige keuze uit het aanbod heeft gemaakt, is het uitbrengen van een bieding. In Nederland is een bieding bindend. Met andere woorden, u geeft te kennen dat u bereid bent om een bepaald bedrag te betalen voor het betreffende vaartuig. Als de bieding vervolgens door de verkoper wordt geaccepteerd, dan bent u gehouden om de aankoop af te ronden.

Het is gebruikelijk om een bieding te doen onder voorbehoud van ontbindende voorwaarden. Indien de verkoper, eventueel na onderhandeling, uw bieding en ontbindende voorwaarden aanvaardt dan is er een deal gesloten. De koopprijs en de voorwaarden worden vervolgens door de makelaar in een koop/verkoopovereenkomst vastgelegd en ter ondertekening aan beide partijen voorgelegd.

In de periode van bieden en onderhandelen geven wij u bescherming ten opzichte van andere geïnteresseerde bieders, tenminste indien we u niet uitdrukkelijk vooraf anders geinformeerd hebben. Dat wil zeggen dat in deze periode geen biedingen van derden worden geaccepteerd. Let wel, de bescherming gaat pas in op het moment dat wij u melden dat wij vrij zijn om uw bieding te ontvangen.

Ontbindende voorwaarden
Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die een koper ontslaan van zijn/haar contractuele verplichtingen indien ze niet worden ingelost. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn financiering en expertise onderwaterschip. Na het voldoen van een aanbetaling worden koper en verkoper in de gelegenheid gesteld om de ontbindende voorwaarden in te lossen. Het vaartuig wordt bijvoorbeeld getaxeerd voor de financiering en gehellingd en gekeurd voor de verzekering. Indien dat allemaal positief verloopt dient de koper de restsom te voldoen en de verkoper dient het vaartuig te leveren.

Koop/verkoopovereenkomst
De aankoop van een jacht is een belangrijke transactie. Het is van groot belang om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. De zogenaamde koop/verkoopovereenkomst biedt duidelijkheid aan alle betrokkenen.

De schriftelijke koop/verkoopovereenkomst is het basisdocument voor de afronding van de transactie. In dit document worden altijd vastgelegd de namen van de contractanten, omschrijving van het vaartuig (wat wordt geleverd), prijs/betalingscondities, levering, geschillenregeling en sancties indien één van de betrokkenen de gemaakte afspraken niet nakomt.

Maar de koop/verkoopoverkomst omvat ook de afspraken over de uitkomst van een aankoopkeuring door een onafhankelijk jachtexpert. Het opstellen hiervan betreft dan ook altijd maatwerk. Een taak die bij de Haan & Broese in vertrouwde handen is.

Over De Haan & Broese

De Haan & Broese Makelaardij in Jachten en Schepen is gevestigd in de friese zeehaven HARLINGEN. Ons maritiem ingerichte kantoor bevindt zich in een grachtenpand, direct aan de “zoute” Noorderhaven.

De makelaardij wordt gerund door Gerco de Haan. Gerco heeft een zelfstandig verleden als jacht- en scheepsmakelaars vanaf 1980.

Marktsegment en specialisatie
We houden ons uitsluitend bezig met het bemiddelen bij de verkoop van jachten en schepen en doen dat op professionele wijze. We besteden speciale aandacht aan ronde- en platbodemjachten en aan ex-beroepsvaartuigen die geschikt zijn voor de pleziervaart, permanente bewoning of professioneel gebruik zoals charter en sleep- en duwvaart.

Neem contact op

15 + 2 =

Meer Informatie

De Haan & Broese Makelaardij in Jachten en Schepen is gevestigd in de friese zeehaven HARLINGEN. Ons maritiem ingerichte kantoor bevindt zich in een grachtenpand, direct aan de “zoute” Noorderhaven.

Adres: Noorderhaven 111
8861AM HARLINGEN

Telefoon: +31 (0) 653 164 240


Noorderhaven 111
8861AM HARLINGEN
Coördinaten: 53.175995, 5.420168