+31 (0) 653 164 240 info@dehaanenbroese.nl
Selecteer een pagina

De Haan & Broese

De Haan & Broese Makelaardij in Jachten en Schepen beperkt haar activiteiten vanaf 1 mei 2019 tot het taxeren van varende woonschepen en woonarken, met of zonder ligplaats. Tevens zijn we B-register makelaar voor leveringen van registergoed in het kadaster.

De Haan & Broese

De Haan & Broese Makelaardij in Jachten en Schepen beperkt haar activiteiten vanaf 1 mei 2019 tot het taxeren van varende woonschepen en woonarken, met of zonder ligplaats. Tevens zijn we B-register makelaar voor leveringen van registergoed in het kadaster.

Lidmaatschappen

Onze Diensten

Taxatie van uw vaartuig

Wat is de reële waarde van het vaartuig?
Een taxateur geeft de waarde af die op dat moment door vraag en aanbod bepaald wordt. Een reële waarde, niet beïnvloedt door emotie of andere subjectieve oordelen. Een taxatie is een waardebepaling en geen technische expertise.

Aankooptaxatie
Bij de aanschaf of verkoop van een pleziervaartuig of woonark heerst vaak twijfel over de waarde van het object. Vraag ik niet te weinig, of betaal ik niet teveel? Een taxateur kan een onafhankelijke (dag-)waardebepaling maken, zodat men weet dat de prijs overeen komt met de, op dat moment geldende, marktwaarde. De Haan & Broese is objectief, ervaren en deskundig.

Hypotheken
Het is mogelijk om voor een vaartuig een hypotheek aan te vragen bij een Nederlandse bank. Deze banken verlangen voordat de hypotheek wordt verstrekt een taxatie van het object. De Haan & Broese kan deze taxatie voor u verzorgen. De hypotheekverstrekking vindt plaats op basis van de executiewaarde van het object. De executiewaarde is de opbrengst bij een gedwongen verkoop op korte termijn.

Boedelscheidingen en testamenten
Onenigheid en ruzie kan vaak voorkomen worden door goede afspraken en een onafhankelijke kijk op de zaak. Bij boedelscheidingen en overlijden wordt vaak gediscussieerd over de waarde van een vaartuig. Laat de dagwaarde van het vaartuig snel en accuraat vaststellen door een taxateur van de Haan & Broese.

Onze werkwijze
Nadat u ons per e-mail (schriftelijk, telefonisch of per fax) opdracht heeft gegeven voor het maken van een taxatie, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken bij het te taxeren object. Na bezichtiging, waarbij u zoveel mogelijk informatie aan ons verstrekt, sturen wij u, onder rembours, op korte termijn het schriftelijk rapport toe. De tarieven voor een taxatie kunt u bij ons opvragen.

B-register / Kadaster

Registratie biedt zekerheid. Het scheepsregister in Nederland wordt al sinds 1838 bijgehouden door het Kadaster. Op dit moment zijn zo’n 40.000 vaartuigen in het register opgenomen. Tot een jaar of tien geleden betrof het voornamelijk beroepsvaartuigen, maar sindsdien erkennen steeds meer plezierjachteigenaren het belang van registratie. Inmiddels betreft het merendeel van de tweeduizend nieuwe scheepsregistraties per jaar jachten.

Eén van de redenen die steeds meer jachteigenaren doet besluiten om tot registratie over te gaan, zijn veranderingen in de fiscale wetgeving. Veel vaartuigen werden gefinancierd met een persoonlijke lening, maar hiervan is de rente tegenwoordig niet meer fiscaal aftrekbaar. Een scheepshypotheek is ook niet aftrekbaar, maar heeft doorgaans een aanmerkelijk lagere rente dan een gewone lening omdat de geldverstrekker het schip als hypothecair onderpand verwerft. Om de gunstige scheepshypotheek te kunnen afsluiten is registratie van het vaartuig bij het Kadaster verplicht.

Maar er pleiten meer argumenten voor de registratie van pleziervaartuigen. Anno Molema, coördinator schepen bij het Kadaster in Rotterdam: “Door registratie wordt het eigendom onweerlegbaar vastgelegd ”. Nog relatief onbekend is het feit dat ook ‘schepen in aanbouw’ al geregistreerd kunnen worden. Wie het in aanbouw zijnde jacht laat registreren kan voorkomen dat het schip in het faillissement van de werf valt. Zonder registratie blijft het schip tot de oplevering eigendom van de werf en wordt het meegenomen in de totale faillissementsboedel. Bij een faillissement is de eigenaar dan vaak zijn schip en de aanbetaling kwijt.

Brandmerken
Een geregistreerd schip wordt binnen drie maanden voorzien van een zichtbaar op het jacht aangebracht nummer. Dit zogenaamde ‘brandmerken’ wordt door de buitendienst van het Kadaster uitgevoerd. Op stalen schepen wordt het registratienummer meestal ingebeiteld. Polyester schepen krijgen een niet te verwijderen registratieplaatje. De meeste pleziervaartuigen worden geregistreerd in de rubriek B (Binnenwateren). Molema: “De registratiekosten zullen geen belemmering zijn. Jachteigenaren die geregeld buitenlandse havens aandoen, raden wij aan in de rubriek Z (Zeewateren) te registreren. De eigenaar krijgt voor zijn jacht een internationale ‘zeebrief’ en een meetbrief, afgegeven door de Scheepvaartinspectie”.

Wie een geregistreerd schip wil kopen of verkopen dient zich te wenden tot een deskundige, zoals een notaris of een erkende scheepsmakelaar die bevoegd is een akte van levering op te maken. Overdracht van een geregistreerd schip in de Z-rubriek moet altijd via een notaris. In feite is deze procedure identiek aan die bij het kopen van een huis. Vanwege de vele voordelen voor de eigenaar zijn de HISWA Qualified Yachtbrokers een warm voorstander van scheepsregistratie. Desgewenst kan de Haan & Broese de totale registratieprocedure tegen een standaard tarief verzorgen.

Steeds meer jachteigenaren besluiten hun schip te laten registreren bij het Kadaster. Dat kan in Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Roermond, Rotterdam of Zwolle. Het unieke registratiemerk bestaat uit een getal van maximaal vijf cijfers gevolgd door de letter van de registratiecategorie en de letter van het betreffende Kadasterkantoor. Het registratiemerk eindigt met het jaar van registratie (dit jaartal kan dus afwijken van het bouwjaar). Voor jachteigenaren met een Nederlandse nationaliteit is registratie altijd mogelijk. Maar ook mensen met een buitenlands paspoort kunnen hun schip in Nederland laten registreren. Voor hen geldt de wettelijke voorwaarde van aantoonbare ‘binding met Nederland’. Een goed voorbeeld daarvan is het hebben van een vaste ligplaats in een Nederlandse jachthaven.

Over De Haan & Broese

De Haan & Broese Makelaardij in Jachten en Schepen wordt gerund door Gerco de Haan. Gerco heeft een zelfstandig verleden als jacht- en scheepsmakelaar vanaf 1980.

Marktsegment en specialisatie
We verkochten een kleine duizend woonschepen, sleepboten, kotters en charterschepen, eerst vanuit Uitwellingerga (bij Sneek) en tot en met 2018 vanuit Harlingen. Vanaf mei 2019 hebben we geen kantoor meer voor bezoek. Taxeren doen we op locatie, leveringen in het kadaster gaan volledig digitaal. Bel ons voor een offerte.

Meer Informatie
Telefoon & whattsapp: +31 (0) 653 164 240
E-mail: info@dehaanenbroese.nl